See below for the matches found

ALUMINUM OXIDE OR SILICON CARBIDE SHARPENING STONES
    SAINT-GOBAIN ABRASIVES
2/22/2010
MUELAS DE AFILAR DE ÓXIDO DE ALUMINIO O CARBURO DE SILICIO, ALT004
(Spanish)
    NORTON
8/20/1999